Apie

Lietuvos buhalterių asociacijų aljansas yra viešasis juridinis asmuo, jungiantis įvairius buhalterių susivienijimus. Šio aljanso sukūrimą paskatino daug neaiškumų sukėlę LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai, kuriuose numatyta, kad asmuo norintis dirbti vyriausiuoju buhalteriu turi atitikti tam tikrus kvalifikacijos reikalavimus. Būtent neaiškumas dėl buhalterių egzaminavimo tvarkos neabejingas buhalterių asociacijas paskatino susivienyti ir organizuotai atstovauti savo narius sprendžiant įvairius klausimus. Asociacija siekia atstovauti narių interesus santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijomis, ginti narių teises, reikšti pasiūlymus teisėkūros subjektams, viešai reikšti nuomonę apie visuomenėje vykstančius procesus, susijusius su Asociacijos narių teisėmis bei interesais. Aljansas veikia savanoriškais pagrindais, todėl nerenkamas nario mokestis, o tiek įstojimas į aljansą, tiek išstojimas iš jo nėra apribotas, tačiau Aljanso nariais gali būti tik juridiniai asmenys- įvairūs buhalterių susivienijimai. Siekiant kokybiško veiksmų koordinavimo Aljanso narių susirinkimai rengiami ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, kurių metu bus nustatomi tam tikro laikotarpio veiklos tikslai, persvarstoma aljanso prezidento kandidatūra, teikiami kiti pasiūlymai. Siekiame, kad Aljansas suvienytų kuo daugiau Lietuvoje veikiančių buhalterių asociacijų, kurios organizuotai vykdytų iš anksto išsikeltus tikslus, skirtus palengvinti atsakingą ir sudėtingą buhalterio profesijos pareigų atlikmą. 

 

Aljanso įstatai                            Kaip įstoti į aljansą?